Welcome to Travelmatch 2018

Sett av datoen allerede nå!

Velkommen til TravelMatch 2018
Oslo – Torsdag 11. januar 2018
Oslo Kongressenter

TravelMatch er blitt et fast årlig arrangement, som arrangeres for 7. gang i 2018. Dette har utviklet seg til å bli Norges største B2B arrangement for utgående reiser fra Norge, med ca. 300 deltagere.

Her kan du treffe et stort spekter av nasjonale, regionale og lokale turistkontorer, internasjonale flyselskaper, hotellkjeder, og ikke minst DMC´ s / incoming agenter og enda noen flere…

Gjennom de uløike aktørene som deltar, dekkes de fleste kontineter og verdenshjørner, og det er gode muligheter for både å knytte kontakter, oppdatere informasjon og diskutere samarbeid.

Arrangementet er i hovedsak basert på forhåndsbookede avtaler, der all relevant informasjon om arrangementet og de deltagende selgerne finnes i databasen på nettet.

Polen er «årets land» på TravelMatch 2018, noe som vil merkes både i form av et antall deltagere fra ulike polske aktører, et seminar om viktige deler av det polske turistproduktet med tittelen «Happy and Healthy in Poland», og kanskje også noen smakebiter fra det polske kjøkken.

TravelMatch samarbeider også med Grand Travel Awards, som arrangeres på kvelden den 11. januar.

Online registrering av selgere starter i slutten av august, og de fleste vil være på plass i god tid før den offisielle påmeldingsfristen 15. oktober. Først etter dette, d.v.s. omkring månedsskiftet oktober/november, åpnes databasen for registrering av kjøpere.

Likevel er det viktig å sette av datoen for arrangementet i din kalender allerede nå!

PS. Deltagelse på TravelMatch er gratis for kjøperne (byråer, operatører, eventselskaper etc.).
Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller dersom du allerede nå ønsker å forhåndsanmelde

TravelMatch – www.travelmatch.nomeet@travelmatch.no – Tel.: +47-91198290